Srpen 2011

Odpovědi na test z 1. lekce

20. srpna 2011 v 17:32 | Marek |  Odpovědi na testy

1. Čtěte a překládejte:
1. Tamhleto není kniha.
2. Tohle je mapa tokijského metra.
3. To je auto pana Nakady.
4. Toto je kniha pana Kučery.
5. To není panenka Momoko.
6. Tamty boty jsou pana Hondy.
7. Tamta taška není paní Tanakové.
8. To je pero pana Jamakawi.
9. Tenhle budík je pana Uedy.

2. Ptejte se, čí co je:
1. あの ベビーカー は トマーシュちゃん の です か。
2. この えいご の ほん は ロマンさん の です か。
3. あの くるま は たなかさん の ともだち の です か。
4. その くつ は イヴェタさん の です か。
5. その じしょ は じゅんじくん の です か。
6. この にんぎょう は ヨハナちゃん の です か。

3. Přeložte do japonštiny
1. やまかわさん は チェコじん です か。いいえ、ちがいます。にほんじん です。クチェラさん は チェコじん です。
2. これ は なん です か。それ は にほんご の ほん です。しゅんすけさん の にほんご の ほん です。
3. これ は つくえ です。シモンくん の つくえ です か。いいえ、ちがいます。クチェラさん の つくえ です。
4. あの かた は にほんじん ではありません。チェコじん です。
5. イヴェタさん は チェコじん です か。いいえ、ちがいます。イヴェタさん は ソロヴァキアじん です。
6. それ は なん です か。これ は くるま です。だれ の くるま です か。たなかさん の です。
7. かいしゃいん です。がくせい ではありません。
8. ももこちゃん ちゅうがくせい ではありません。こうこうせい です。

Test z 1. lekce

20. srpna 2011 v 15:45 | Marek |  Testy
1. Čtěte a překládejte:
1. あれ は ほん ではありません。
2. これ は とうきょう の ちかてつ の ちず です。
3. それ は なかださん の くるま です。
4. これ は クチェラさん の ほん です。
5. それ は ももこちゃん の にんぎょう ではありません。
6. あの くつ は ほんださん の です。
7. あの かばん は たなかさん の ではありません。
8. それ は やまかわさん の ペン です。
9. この めずましどけい は うえださん の です。

2. Ptejte se, čí co je:
れい: この かばん/ロマンさん
  この かばん は ロマンさん の です か。Je tahle taška Romanova?
1. あの ベビーカー/トマーシュちゃん
2. この えいご の ほん/ロマンさん
3. あの くるま/たなかさん の ともだち
4. その くつ/イヴェタさん
5. その じしょ/じゅんじくん
6. この にんぎょう/ヨハナちゃん

3. Přeložte do japonštiny
1. Je pan Jamakawa Čech? Ne, není. Je Japonec. Pan Kučera je Čech.
2. Co je tohle? To je japonská kniha. Je to Šunsukeho japonská kniha.
3. Toto je stůl. Je to Šimonův stůl? Ne, není. Je to stůl pana Kučery.
4. Tamten člověk není Japonec. Je to Čech.
5. Je Iveta Češka? Ne, Iveta je Slovenka.
6. Co je to? To je auto. Čí je to auto? Je pana Tanaky.
7. Jsem zaměstnanec firmy. Nejsem student.
8. Momoko není studentka nižší střední školy. Je studentka vyšší střední školy.

3. Lekce (třetí část)

19. srpna 2011 v 23:16 | Marek |  Gramatika
Rodinné vztahy
 • Při označování členů rodiny se v japonštině používají dva druhy výrazů, "skromné" a "zdvořilé"
 • Skromné výrazy mluvčí používá v případě, že s člověkem, který do rodiny nepatří, hovoří o někom ze své rodiny
 • Zdvořilé výrazy používá, mluví-li naopak o členech cizí rodiny
 • Také při oslovení členů vlastní rodiny a většinou i při konverzaci v rámci rodiny se používají zdvořilé výrazy

SKROMNÝ VÝRAZ
ZDVOŘILÝ VÝRAZ
Otec
ちち
おとうさん
Matka
はは
おかあさん
Dědeček
そふ
おじいさん
Babička
そぼ
おばあさん
Strýc
おじ
おじさん
Teta
おば
おばさん
Starší bratr
あに
おにいさん
Mladší bratr
おとうと
おとうとさん*
Starší sestra
あね
おねえさん
Mladší sestra
いもうと
いもうとさん*
Manžel
しゅ人
ごしゅ人*
Manželka
つま/かない
おくさん*
Rodiče
りょうしん
おりょうしん*
Dítě, děti
子ども (こども)
お子さん*
Vnuk, vnučka
まご
おまご (さん)*
Sourozenec
きょうだい
ごきょうだい*
Bratři
きょうだい
ごきょうだい*
Sestry
しまい
ごしまい*
Bratranec, sestřenice
いとこ
おいとこ(さん)*
Dcera
むすめ
むすめさん*, おじょうさん*
Syn
むす子
むすこさん*, ぼっちゃん*
Synovec
おい
おいご(さん)*
Neteř
めい
めいご(さん)*
Rodina
かよく
ごかよく*
 • Zdvořilé výrazy označené hvězdičkou se nepoužívají při oslovováni (dává se přednost vlastnímu jménu)

Základní pozdravy a fráze používané při setkání

Pozdravy používané při prvním setkání v daný čas

おはよう dobré ráno / velmi neformální, používá se mezi přáteli
おはようございます dobré ráno / používá se ráno a odpoledne
こんいちは dobrý den, dobré odpoledne / používá se od poledne do setmění
こんばんは dobrý večer / používá se večer po setmění

U lidí, pro něž začíná pracovní den později, se s pozdravem おはようございます můžeme setkat i odpoledne

Pozdravy používané při loučení

いやすみなちい dobrou noc / používá se při loučení večer
ちようなち na shledanou

Výše uvedené pozdravy není vhodné používat vůči cizím lidem

Pozdravy při odchodu

Odcházející osoba:

いってきます。Ahoj. Na shledanou.
いってきいります。Na shledanou. / formální

Osoba, která zůstává na místě, odpovídá:

いって(い)らっしゃい。Ahoj. Na shledanou.
いって(い)らっしゃいませ。Na shledanou. / formální

Pozdravy při návratu

Vracející se osoba:

ただいま。Už jsem doma.
かえりました。Už jsem se vrátil. / formální

Osoba, která je doma:

おかえりなちい。Ahoj. Vítám tě.
おかえりなちいませ。Vítám vás.

3. Lekce (druhá část)

19. srpna 2011 v 23:15 | Marek |  Gramatika
Spojování partikulí
 • Některé pádové partikule se mohou spojovat s partikulemi pádovými
 • Výraz, po kterém následují, je v takovém případě určován oběma partikulemi
 • Z doposud probraných pádových partikulí se může s kontextovými partikulemi pojit partikule
 • Určení místa se pak stává tématem věty
 • Příklady:
このかいしゃにはしょくどうがありません。V této firmě není jídelna.
日本には水田がありますね。V Japonsku jsou rýžová pole, že?
ここに本があります。Tady je kniha. そこにも本があります。I tam je kniha.
じしょはここにある。Slovníky jsou tam. あそこにもある。A tam jsou také.
タマちゃんはうちにいない。Tama není doma. にわにもいないよ。A není ani na zahradě!
じゅんじくんのさくぶんにはまちがいがあるよ。Džundži, máš ve slohové práci chyby!
わたしのクラスにはベトナム人のせいとがいる。V mé třídě jsou vietnamští žáci.

Otázky a odpovědi
 • Otázky mají v japonštině vždy stejný slovosled jako věty oznamovací
 • Otázka je naznačena větnými partikulemi či intonací

Kladné bezpříznakové otázky nemají žádný emotivní náboj, mluvčí pouze zjišťuje stav věcí

はな子さんはうちにいますか。Je Hanako doma?
あのへやにい子がありますか。Jsou v tamté místnosti židle?
水山さんはえいごのせんせいですか。Je pan Mizujama učitelem angličtiny?

Záporné otázky v japonštině jsou dvojího typu

1. Záporné otázky, které naznačují vyšší míru osobní účasti mluvčího
Záporná otázka může vyjadřovat podiv nad tím, že se věci mají jinak, než mluvčí předpokládal, avšak stejná otázka může být použita také k vlastnímu ujištění, že něco nějak není, případně ke zjištění, zda náhodou něco nějak není
Jednotlivé typy těchto otázek mají i specifickou intonaci

えっ、あのへやにい子がありません。Cože, v té místnosti nejsou židle?
はな子さんはもしかしてうちにいません。Hanako náhodou není doma?
もしかして水山さんはえいごのせんせいではありません。A pan Mizujama náhodou není učitelem angličtiny?

Za určitou formu zjišťovací otázky lze považovat i věty se záporným přísudkem ukončené větnou partikulí
Mluvčí se tak vyjádří tehdy, chce-li se ujistit, že něco nějak není

あのへざにい子がありません。V tamté místnosti nejsou židle, že?
はな子さんはうちにいません。Hanako není doma, že?
水山さんはえいごのせんせいではありません。Pan Mizujama není učitel angličtiny, že ne?

2. Záporné otázky, které se používají jako zdvořilý návrh, prosba či žádost
トイレはありません。Není tady toaleta? (tj. Mohu použít toaletu?)
日本ごのでん子じしょはありません。Nemáte japonský elektrický slovník? (tj. Můžete mi ho půjčit?)
山本さんはいません。Není tady pan Jamamoto? (tj. Mohu s ním mluvit?)

Při odpovídání na záporné otázky je potřeba rozlišovat, o jaký druh otázky jde
Odpovědi na záporné zjišťovací otázky se od češtiny mohou lišit
V japonštině totiž často odpovídáme na to, zda je předpoklad, který chce mluvčí vyjádřit zápornou otázkou správný, či nikoliv, takže výrazy "ano" a "ne" mohou být použity opačným způsobem než v češtině
V případě, že mluvčí vyjadřuje překvapení či používá otázku jako ujištění, že něco nějak není, volíme v odpovědi přitakání ええ neboはい; pokud negativní předpoklad skutečnosti neodpovídá, použijeme v odpovědi zápor いいえ, případně いえ či いや

えっ、あのへやにい子はありませんか。Cože, v té místnosti nejsou židle?
はい、ありません。Ne, nejsou. / いいえ、ありますよ。Ale ano, jsou!
はな子さんはもしかしてうちにいませんか。Hanako nejspíš není doma?
ええ、いません。Ne, není. / いや、いますよ。Ale ano, je!
れいぞうこにビールがありませんね。V ledničce není pivo, že?
ええ、ありません。Ne, není. / いえ、ありますよ。Ale ano, je!

Pokud ovšem mluvčí negativní otázku používá k tomu, aby zjistil zda náhodou něco nějak není, je odpověď stejná jako v češtině

水山さんはえいごのせんせいではありませんか。
Pan Mizujama není učitelem angličtiny?
ええ、水山さんはえごのせんせいです。
Ale ano, pan Mizujama je učitelem angličtiny!
いいえ、水山さんはえいごのせんせいではありません。ドイツせんせいです。
Ne, pan Mizujama není učitelem angličtiny, učí němčinu.

Odpovědi na zdvořilí návrh, prosbu či žádost vyjádřené zápornou otázkou jsou podobné jako v češtině; v takovém případě odpovídáme na to,
Co mluvčí svou otázkou skutečně míní
V případě kladné odpovědi tedy používámeええ nebo はい,v záporné odpovědi používáme いいえ, případně いえ či いや

トイレはありませんか。Není tady toaleta? (tj. Mohu použít toaletu?)
はい、あそこにありますよ。Ano, je támhle.
いいえ、すみませんが、トイレはありません。Ne, promiňte, ale toaleta tady není
山本さんはいませんか。Není tady pan Jamamoto? (Mohu s ním mluvit?)
ええ、あのかたですよ。Ano, je to tamten muž.
いいえ、すみませんが、山本さんいません。Ne, promiňte ale pan Jamamoto tady není.

Někdy je obtížné rozeznat, zda se jedná o zápornou otázku či o zdvořilou žádost
V takovém případě je vhodné vyhnou se výrazům はい, ええ či いいえ a odpovědět pouze větou s vhodným slovesným tvarem

山田せんぱいはかいしゃにいませんか。Kolega Jamada není ve firmě?
(Mluvčí může vyjadřovat svůj podiv nad tím že pan Jamada ve firmě není, ale také zdvořile zjišťovat, zda může s panem Jamadou mluvit.)
あそこにますよ。Je tamhle! / きょうはいません。Dnes tady není.

3. Lekce (první část)

19. srpna 2011 v 23:14 | Marek |  Gramatika
Existenciální slovesa ある, いる
 • "být" ve významu "existovat" či "nacházet se někde"
 • ある se používá ve spojení s věcmi
 • いる ve spojení s bytostmi
 • Na rozdíl od spony nemají tato slovesa odlišné tvary v neutrálním a formální stylu

Sloveso ある:

Neutrální tvar
Zdvořilý tvar
Kladný tvar
ある
あります
Záporný tvar
ない
ありません


ないです
 • Příklady:
トイレはありますか。Je tu toaleta?
まち田せんせいのくるまはありません。Auto profesora Mačidy tu není.
わたしのめがねはありませんか。Nejsou tu mé brýle?
じゅんじくんのでん子じしょはありません。Džundžiho elektronický slovník tu není.
ピアノはありますよね。Klavír tu přece je, nebo ne?
きみのガイドブックはあるよ。Tvůj průvodce tady je!
 • でん子じしょ = でんしじしょ

Sloveso いる

Neutrální tvar
Zdvořilý tvar
Kladný tvar
いる
います
Záporný tvar
いない
いません


いないです
 • Příklady:
田なかさんはいますか。Je tu pan Tanaka?
ヨハナちゃんはいませんか。Není tu Johanka?
山川せんせいはいませんよ。Profesor Jamakawa tu přece není!
うちのいぬはいませんか。Není tu náš pes?
水山せんぱいはいないよ。Pan (kolega) Mizujama tu není.
 • 山川 = やまかわ
 • 水山 = みずやま

Pádová partikule に
 • Pojí se často s existenciálními slovesy ある a いる
 • Ve větě označuje místo, kde se určitá věc či bytost nachází
 • Do češtiny můžeme přeložit jako "v", "ve", "na"
 • Příklady:
田なかさんのかばんはへやあります。Taška paní Tanakové je v pokoji.
いぬはにわいます。ねこはいません。(Pozor! にいます se nečte "nímas", ale "niimas") Pes je na zahradě. Kočka tam není.
ヨハナちゃんはようちえんいますか。Johanka je ve školce?
いいえ、うちいます。Ne, je doma.
シモンくんはうちいるか。Je Šimon doma?
いや、いない。がっこういる。Ne, není. Je ve škole.

Místní zájmena
ここ tady
そこ tady, tam 
あそこ tam
どこ kde (tázací zájmeno)
 • Odkazují na určité místo
 • Ve větě stojí samostatně
 • Pojí se s partikulemi
 • Příklady:
うえ田さんはここにいます。Pan Ueda je tady.
山なかせんせいはどこにいますか。Kde je profesor Jamakawa?
あそこにいます。Je támhle.
山川さんのおくさんはどこにいますか。Kde je vaše manželka, pane Jamakawo?
ここにいます。Je tady.
みせはここにあります。Obchod je tady.
ホテルはそこにあります。Hotel je tam.
レストランはあそこにあります。Restaurace je támhle
ぎんこうはあそこにある。Banka j támhle
えきはあそこにないよ。Tam ale není nádraží!
 • Pro zdůraznění místa výskytu se může místní zájmeno použít také místo zájmena ukazovacího
 • V tom případě se připojuje k následujícímu jménu pomocí
 • Příklady:
あそこのたてものはゆうびんきょくです。Ta budova támhle je pošta.
そこのくるまは山川さんのです。Tamto auto je pana Yamakawy.
 • Spona だ může v hovorovéřeči ve spojení s určením místa nahrazovat slovesa ある a いる
 • Příklady:
プリンタはどこにですか。ここにですよ。Kde je tiskárna? Je přece tady!
いぬはどこにですか。いぬはにわに。Kde je pes? Pes je na zahradě.

Pádová partikule が
 • Stojí za podstatným jménem nebo zájmenem a určuje podmět věty
 • Do češtiny se jméno určené touto partikulí překládá obvykle prvním pádem
 • Často se používá v kladných větách se slovesy ある a いる
 • Příklady:
ここにうえ田さんいます。Tady je pan Ueda.
そこに田なかさんいます。Tam je pan Tanaka.
あそこにこうえんあります。Támhle je park.
こうえんに子どもいます。V parku jsou děti.
にわにいぬいる。ねこもいる。Na zahradě je pes. Je tam i kočka.
へやにピアノとじてんしゃある。V místnosti je klavír a jízdní kolo. (Pozor! がある se nečte "gáru", ale "gaaru") 

Rozdíly v použití partikulí は a が
 • Kontextová partikule vymezuje téma věty
 • Pádová partikule stojí za podmětem v případě, že podmět není zároveň téma věty
 • Stane-li se podmět tématem věty, následuje za ním vždy partikule は
 • V japonštině se často vyskytují věty, v nichž je vyjádřeno téma věty i podmět
 • Tento typ věty je běžný při popisování lidí a věcí

 • Partikule plní často funkci neurčitého členu, jak jej známe například z angličtiny či z němčiny, a vyskytuje se proto obvykle tehdy, je-li věc či bytost, o níž se hovoří, zmiňována poprvé a není známa z kontextu
 • Je-li ve větě uvedeno místo pobytu, výskytu či děje, nachází se příslovečné určení místa zpravidla před podmětem
 • Příklady:
あそこにぎんこうあいます。Tam je (nějaká) banka.
にわにいぬいる。Na zahradě je (nějaký) pes.

 • Partikule mnohdy plní funkci členu určitého, a to v případě, kdy je věc či bytost, o níž se hovoří, známa z předchozí výpovědi či z kontextu
 • Je-li ve větě uvedeno místo, nachází se příslovečné určení místa obvykle za tématem věty
 • Příklady:
ぎんこうあそこにあります。(Ta) Banka je tam.
いぬにわにいる。(Ten) Pes je na zahradě.

Autorská práva

17. srpna 2011 v 17:21 | Marek |  Autorská práva
Všechny informace na tomto blogu čerpám ze setu tří knih "Japonština" od Dity Nymburské, Denisy Vostré a Mami Sawatari (佐渡まみ), které vydalo nakladatelství LEDA spol. s.r.o. v roce 2007.