3. Lekce (první část)

19. srpna 2011 v 23:14 | Marek |  Gramatika
Existenciální slovesa ある, いる
 • "být" ve významu "existovat" či "nacházet se někde"
 • ある se používá ve spojení s věcmi
 • いる ve spojení s bytostmi
 • Na rozdíl od spony nemají tato slovesa odlišné tvary v neutrálním a formální stylu

Sloveso ある:

Neutrální tvar
Zdvořilý tvar
Kladný tvar
ある
あります
Záporný tvar
ない
ありません


ないです
 • Příklady:
トイレはありますか。Je tu toaleta?
まち田せんせいのくるまはありません。Auto profesora Mačidy tu není.
わたしのめがねはありませんか。Nejsou tu mé brýle?
じゅんじくんのでん子じしょはありません。Džundžiho elektronický slovník tu není.
ピアノはありますよね。Klavír tu přece je, nebo ne?
きみのガイドブックはあるよ。Tvůj průvodce tady je!
 • でん子じしょ = でんしじしょ

Sloveso いる

Neutrální tvar
Zdvořilý tvar
Kladný tvar
いる
います
Záporný tvar
いない
いません


いないです
 • Příklady:
田なかさんはいますか。Je tu pan Tanaka?
ヨハナちゃんはいませんか。Není tu Johanka?
山川せんせいはいませんよ。Profesor Jamakawa tu přece není!
うちのいぬはいませんか。Není tu náš pes?
水山せんぱいはいないよ。Pan (kolega) Mizujama tu není.
 • 山川 = やまかわ
 • 水山 = みずやま

Pádová partikule に
 • Pojí se často s existenciálními slovesy ある a いる
 • Ve větě označuje místo, kde se určitá věc či bytost nachází
 • Do češtiny můžeme přeložit jako "v", "ve", "na"
 • Příklady:
田なかさんのかばんはへやあります。Taška paní Tanakové je v pokoji.
いぬはにわいます。ねこはいません。(Pozor! にいます se nečte "nímas", ale "niimas") Pes je na zahradě. Kočka tam není.
ヨハナちゃんはようちえんいますか。Johanka je ve školce?
いいえ、うちいます。Ne, je doma.
シモンくんはうちいるか。Je Šimon doma?
いや、いない。がっこういる。Ne, není. Je ve škole.

Místní zájmena
ここ tady
そこ tady, tam 
あそこ tam
どこ kde (tázací zájmeno)
 • Odkazují na určité místo
 • Ve větě stojí samostatně
 • Pojí se s partikulemi
 • Příklady:
うえ田さんはここにいます。Pan Ueda je tady.
山なかせんせいはどこにいますか。Kde je profesor Jamakawa?
あそこにいます。Je támhle.
山川さんのおくさんはどこにいますか。Kde je vaše manželka, pane Jamakawo?
ここにいます。Je tady.
みせはここにあります。Obchod je tady.
ホテルはそこにあります。Hotel je tam.
レストランはあそこにあります。Restaurace je támhle
ぎんこうはあそこにある。Banka j támhle
えきはあそこにないよ。Tam ale není nádraží!
 • Pro zdůraznění místa výskytu se může místní zájmeno použít také místo zájmena ukazovacího
 • V tom případě se připojuje k následujícímu jménu pomocí
 • Příklady:
あそこのたてものはゆうびんきょくです。Ta budova támhle je pošta.
そこのくるまは山川さんのです。Tamto auto je pana Yamakawy.
 • Spona だ může v hovorovéřeči ve spojení s určením místa nahrazovat slovesa ある a いる
 • Příklady:
プリンタはどこにですか。ここにですよ。Kde je tiskárna? Je přece tady!
いぬはどこにですか。いぬはにわに。Kde je pes? Pes je na zahradě.

Pádová partikule が
 • Stojí za podstatným jménem nebo zájmenem a určuje podmět věty
 • Do češtiny se jméno určené touto partikulí překládá obvykle prvním pádem
 • Často se používá v kladných větách se slovesy ある a いる
 • Příklady:
ここにうえ田さんいます。Tady je pan Ueda.
そこに田なかさんいます。Tam je pan Tanaka.
あそこにこうえんあります。Támhle je park.
こうえんに子どもいます。V parku jsou děti.
にわにいぬいる。ねこもいる。Na zahradě je pes. Je tam i kočka.
へやにピアノとじてんしゃある。V místnosti je klavír a jízdní kolo. (Pozor! がある se nečte "gáru", ale "gaaru") 

Rozdíly v použití partikulí は a が
 • Kontextová partikule vymezuje téma věty
 • Pádová partikule stojí za podmětem v případě, že podmět není zároveň téma věty
 • Stane-li se podmět tématem věty, následuje za ním vždy partikule は
 • V japonštině se často vyskytují věty, v nichž je vyjádřeno téma věty i podmět
 • Tento typ věty je běžný při popisování lidí a věcí

 • Partikule plní často funkci neurčitého členu, jak jej známe například z angličtiny či z němčiny, a vyskytuje se proto obvykle tehdy, je-li věc či bytost, o níž se hovoří, zmiňována poprvé a není známa z kontextu
 • Je-li ve větě uvedeno místo pobytu, výskytu či děje, nachází se příslovečné určení místa zpravidla před podmětem
 • Příklady:
あそこにぎんこうあいます。Tam je (nějaká) banka.
にわにいぬいる。Na zahradě je (nějaký) pes.

 • Partikule mnohdy plní funkci členu určitého, a to v případě, kdy je věc či bytost, o níž se hovoří, známa z předchozí výpovědi či z kontextu
 • Je-li ve větě uvedeno místo, nachází se příslovečné určení místa obvykle za tématem věty
 • Příklady:
ぎんこうあそこにあります。(Ta) Banka je tam.
いぬにわにいる。(Ten) Pes je na zahradě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.