Září 2011

4. Lekce

25. září 2011 v 17:29 | Marek |  Slovíčka
Kancelář じむしつ
Ústředí, hlavní sídlo ほんしゃ 本しゃ
Okno まど
Vedle, u そば
Nahoře, nad うえ 
Uprostřed, prostředek まんなか ほん中
Vnitřníčást; uvnitř, vzadu おく
Skříňka キャビネット (kyabinetto)
Pravý, napravo, vpravo みぎ 右 
Vepředu, před まえ
Dveře ドア (doa)
Sedadlo, místo (k sezení) せき
Všichni (zdvořilé oslovení) みなさん
Pobočka してん
Česká pobočka チェコしてん
Tak, teda  じゃ
Cesta みち
Ptát se na cest みちをききます
Vedle, v sousedství となり
Druhá strana, protilehlá strana; naproti むこう
Vchod, vjezd いりぐち 入り口
Jo うん
Zásuvka, šuplík ひきだし
Peníze おかね
Deštník かさ
Takový そんた
Holub はう
Vrabec すずめ
Vyučování, přednáška じゅぎゅう
Volno, volný den きゅうじつ きゅう日
Zkouška (ve škole) しけん
Schůze, konference かいが
Film えいが
Ohňostroj はなび はな火
Obraz, obrázek え
Podlaha ゆか
Krabice はこ
Moře うみ
Město まち
Soused となりのびと となりの人
Telefonní budka でんわボックス (bokkusu)
Galerie びじゅつかん
Anglicko-japonský slovník えいわじでん
Japonsko-anglický slovník わえいじでん
Květina, květ はな
Skříňka na knihy, knihovna ほんばこ 本ばこ
Čas, doba じかん
Haló (do telefonu) もしもし 
Odpovědnost せきにん 
Protější strana むこうがわ 
Způsob, jak dělat やりかた 
Stav, podmínka ぐあい 
Muž だんせい 男せい
Teď いま
Honda (značka aut) ホンダ 
Autobus バス (basu)
Restaurace レストラン (resutoran)
Sportovní klub スポーツクラブ (supótsukurabu)
Večírek, party パーティー (pátí)
Jazz ジャズ (jazu)
Festival フェスティバル (fesutibaru)
Jazzový festival ジャズフェスティバル (jazufesutibaru)
Koncert コンサート (konsáto)
Koberec カーペット (kápetto)
Stůl (jídelní) テーブル (téburu)
Žehlička アイロン (airon)
Postel ベッド (beddo)
Tlačítko, knoflík ボタン (botan)
McDonald's マクドナルド (makudonarudo)